Categories
Uncategorized

June 2023 Update and Request for Support

Categories
Uncategorized

November 2022 Update & Request for Support

Categories
Uncategorized

Join Friends of PROFAMIL Haiti

Categories
Uncategorized

Spring 2022 Update

Categories
Uncategorized

PROFAMIL parèt nan Metro News!

Aprann plis sou travay enpòtan PROFAMIL (an franse!). Kòmanse nan minit 8:30.
Categories
Uncategorized

Sekou pou viktim tranbleman tè

Apre dènye tranblemanntè katastwofik nan mwa Dawout 2021, PROFAMIL te mobilize ekip doktè, fanmsaj, enfimyè, ak travayè sante nan sid peyi a. Pou misyon 10 jou sa a, ekip yo pote swen sante ak sevis bay victim tranblemanntè sa a nan zòn ki pi afekte yo pandan y ap bay yo sèvis sante seksyèl ak repwodiktif. Nan dezas natirèl sa a, fanm ak tifi yo patikilyèman vilnerab. Swen medikal ap vin prèske irealizabl e risk ki asosye ak gwosès ak akouchman ak vyolans seksyèl sou fanm yo ap ogmante.

Nou ankouraje w fè yon don pou pèmèt PROFAMIL kontinye bay swen sante seksyèl ak repwodiktif ak pote swen medikal imedya apre katastwòf natirèl yo.