Istwa PROFAMIL

Asosyasyon PROFAMIL te fonde an 1984. Men, se madan Édith Lataillade ki men nan men ak yon doktè, nan kòmansman ane 1970 yo, te devlope premye materyèl edikatif (ki gen ladan fim ak bwochi) pou kominote ayisyen yo, konsa kòmanse yon efò pou mete sou pye yon estratehi planin familyal ki jodi a sèvi kòm yon referans pou entevansyon PROFAMIL yo. 

Edith Lataillade

Youn nan efò madan Lataillade te fè ki te gen plis siksè se kreyasyon yon emisyon radyo chak semèn nan ane 1980 yo - fanm toupatou nan peyi Dayiti te rasanble chak dimanch aswè pou koute FANMI. FANMI te yon gwo siksè, li te pemet bay bon jan enfòmasyon sou planin familyal, sante seksyèl, ak aksè nan kapòt ak lòt kontrasepsyon. Pandan ane 1990 yo, malgre enpòtans li pou pèp ayisyen an, emisyon an pèdi finansman l. Lè sa a, madan Lataillade ak PROFAMIL te konsantre efò yo sou sipò dirèk epi yo te kòmanse gaye enfòmasyon sou sante seksyèl ak repwodiktif nan inite mobil yo ak klinik patnè yo. Kanpay konsyantizasyon madan Lataillade la te esansyèl pandan ane 1990 yo lè sijè dwa seksyèl ak repwodiktif fanm yo te toujou tabou an Ayiti.

En réponse à la souffrance subie par Haïti du fait d'une litanie de catastrophes naturelles : tremblements de terre en 2010 et 2021, les ouragans Jeanne en 2004, Sandy en 2012, Matthew en 2016, pour n’en citer que les pires des vingt dernières années, PROFAMIL a mis en place une stratégie l'intervention rapide pour venir en aide aux communautés grièvement atteintes par ces urgences. A la suite de catastrophes naturelles, les femmes et jeunes filles déplacées ou vivant dans des campements de fortune se sont avérées plus vulnérables aux agressions sexuelles et à la violence. Dans ces situations PROFAMIL intervient immédiatement pour pourvoir aux besoins médicaux et contraceptifs, effectuer des bilans de santé et généralement soutenir une population à qui il ne reste rien.

Lataillade rete yon gwo sipòtè PROFAMIL, nan defann dwa moun nan sante seksyèl ak repwodiktif tout tan. E tout kote.